top top top top top top
egzamin
W porozumieniu z SUPER OSK ogłaszamy nabór na kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii B.

Podstawa prawna organizacji kursu:

 • Ustawa z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz. 151 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

  Kandydaci zainteresowani uzyskaniem uprawnień winni spełniać następujące warunki:

 • być osobami pełnoletnimi,
 • posiadać prawo jazdy kategorii B min. 2 lata,
 • posiadać ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora,
 • posiadać ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora,
 • posiadać zaświadczenie o niekaralności.


 • Zajęcia składają się z:
  • 130 godzin zajęć teoretycznych (1 godz. to 45 min.),
  • 85 godzin zajęć praktycznych (1 godz. to 60 min.).


  Opłata za kurs:
  • 3.800 PLN (możliwość opłaty w formie rat)

  O spotkaniu organizacyjnym powiadomimy Państwa telefonicznie.

  Wszelkich informacji udzielimy Państwu pod numerem telefonu: 665 758 839.